Avís legal

Avís legal

En compliment del deure d’informació establert en l’Article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es fa constar que l’empresa titular del lloc web ubicat a la adreça d’Internet HTTPS://WWW.SPECULA.CAT/ és la societat mercantil LLIBRES DEL DELICTE. SL, amb domicili a GRAN VIA CORTS CATALANES, 1072 3R 4A 08020 DE BARCELONA, amb N.I.F número B66990300. Correu electrònic de contacte: HOLA@SPECULA.CAT

Accés dels usuaris

La condició d’usuari serà per a tot aquell que utilitzi per qualsevol mitjà aquesta web i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest avís legal, així com la política de privacitat i dades personals. Les esmentades condicions seran d’aplicació independentment de les condicions generals de contractació i de comerç electrònic que resultin d’aplicació en les funcionalitats que ofereix el portal. L’usuari es compromet a utilitzar els serveis i la informació facilitada al portal SPÈCULA sota criteris de bona fe. L’accés inicial al portal és gratuït. Tanmateix, hi pot haver funcionalitats o serveis subjectes al pagament d’un preu en les condicions que en cada cas s’estableixen. En cas que per utilitzar determinades funcions o serveis sigui necessari que l’usuari es registri, aquest registre s’efectuarà mitjançant formularis de dades i amb subjecció a les prevencions de la legislació de protecció de dades personals que es descriuen en la política de privacitat. Per utilitzar el portal, els menors d’edat hauran de disposar del permís dels pares, mares o representants legals, que en seran responsables.

Protecció dels drets de propietat intel·lectual i industrial

HTTPS://WWW.SPECULA.CAT/ és un domini registrat. No es pot utilitzar excepte autorització expressa del titular ni en connexió amb serveis que no siguin oferts per SPÈCULA de manera que pugui crear confusió i / o descrèdit per a l’empresa.

SPÈCULA respecta la propietat intel·lectual dels autors que hi publiquen. Qualsevol reproducció d’un article de SPÈCULA en un altre mitjà s’ha de fer amb l’autorització prèvia de l’autor. Es prohibeix explícitament:

  • La presentació d’una pàgina del portal SPÈCULA o qualsevol contingut d’aquesta pàgina en una finestra que no pertany a SPÈCULA per mitjà de qualsevol tècnica o procediment incloent-hi framing, inline linking, etc.
  • Una extracció d’elements del lloc web que causi perjudici a SPÈCULA conforme a les disposicions vigents.
  • L’ús comercial dels continguts del lloc web SPÈCULA L’ús de marques o signes distintius, logotips, combinacions de colors, estructura, disseny i, en general, símbols distintius de qualsevol naturalesa, propietat de SPÈCULA, sense el coneixement i l’autorització corresponent de l’empresa.
  • L’ús de continguts en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l’ordre públic.
  • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista o xenòfob, pornogràfic, il·legal o que atempti contra els drets humans.
  • Provocar danys en els sistemes físics i lògics de SPÈCULA, dels seus proveïdors o de terceres persones; introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys anteriorment esmentats.
  • Intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

Responsabilitat en relació amb els continguts

SPÈCULA es reserva el dret de modificar els continguts de la web i d’eliminar-los, com també de limitar o impedir l’accés a la web, ja sigui temporalment o definitivament, sense notificació prèvia. SPÈCULA no es fa responsable de l’accés tècnic, la informació o els continguts d’altres pàgines web a les quals remet o amb les quals es pugui enllaçar des del portal SPÈCULA. SPÈCULA no s’identifica necessàriament amb les opinions expressades pels seus col·laboradors.

Dret d’exclusió

SPÈCULA es reserva el dret de denegar o retirar l’accés als seus llocs web i/o els serveis oferts sense necessitat d’avís previ, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions generals.

Subscripcions

La subscripció a productes creats per SPÈCULA que es facin a través d’aquest portal serà voluntària i suposarà l’acceptació de les condicions que en cada cas s’estableixin i que l’usuari haurà d’acceptar expressament. La subscripció es renovarà automàticament al final de cada període de subscripció, fora que el subscriptor ho demani abans del venciment del contracte. La subscripció també implicarà l’acceptació per rebre informació comercial de productes i serveis de SPÈCULA. El fet de donar-se d’alta d’aquests serveis comporta l’autorització a SPÈCULA per a aquest tipus de comunicacions. L’usuari podrà revocar aquesta autorització amb una comunicació per escrit en la forma que SPÈCULA indicarà en cada cas.

Generalitats

SPÈCULA perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda dels seus llocs web, i exercirà totes les accions civils i penals que li puguin correspondre per dret. SPÈCULA no pot garantir que el portal i el servidor estiguin lliures de virus, per la qual cosa no es fa responsable dels danys o perjudicis que es puguin causar per aquestes anomalies o qualsevol altra d’índole tècnica.

Modificació de les presents condicions i durada

SPÈCULA podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades i seran degudament publicades com apareixen aquí. La vigència de les dites condicions anirà en funció de la seva exposició i seran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

Advertiments a links

La present web pot incloure dispositius tècnics d’enllaç que permeten a l’usuari accedir a altres pàgines web (enllaços).

La funció de SPÈCULA és la d’informar sobre l’existència d’altres pàgines web relacionades. Aquests enllaços no suposen un suggeriment o invitació per visitar les pàgines web relacionades. SPÈCULA no coneix els continguts i serveis de l’enllaç, per això no es fa responsable dels danys derivats de la seva qualitat, desactualització, indisponibilitat, error, inutilitat o il·legalitat i no respon de les manifestacions o serveis en els continguts.

Última actualització: 20/07/2022

Abans de marxar!
T'informarem sobre totes les novetats de Spècula i prometem no fer spam!
Apunta't a la newsletter
T'informarem de totes les novetats sobre Spècula!